Zarząd

Krzysztof Szczygielski – przewodniczący
Rafał Młynarski – wiceprzewodniczący
Leszek Kędzior – skarbnik
Artur Szyk – sekretarz
Agnieszka Kędzierska – członek zarządu