Przekaż 1,5%

Przekazując 1,5% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Nowa Kultura w Jarosławiu, działającego przy parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, wspierasz wszystko, co u nas się dzieje.

Pomagasz między innymi:

  • Świetlicy Środowiskowej
  • Kuchni dla Potrzebujących
  • Katolickim Poradniom

JESTEŚ JEDNYM Z TYCH, KTÓRZY TO WSZYSTKO TWORZĄ.

Numer KRS: 0000296159