Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 20 do 26 lutego 2023 r. obchodzony jest po raz kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Dnia 22 lutego 2023 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jarosławiu mieszczącego się przy ul. 3 Maja 12 będzie można otrzymać dodatkowo bezpłatną pomoc prawną w godzinach od 14.00 do 19.00, natomiast 21 lutego br. bezpłatną pomoc psychologiczną będzie można otrzymać również w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przemyślu w godzinach od 12.00 do 18.00. W ramach tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  Osoby Pierwszego kontaktu dyżurować będą w dniu 23.02.2023 r.
w godzinach od 10:00-11:30 w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz 24.02.2023 r.
w godzinach od 10:00 – 11:30 w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu.

Ponadto na terenie działania Okręgowego Ośrodka oraz Lokalnych Punktów, będzie można uzyskać pomoc w następujących miejscach:

Przemyśl

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, ul. Ks. Piotr Skargi 7/1,  
37-700 Przemyśl, tel. 607 244 747,

W dniach:  Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, w  godzinach: 8.00-15.00,
Poniedziałek w  godzinach: 13:00 – 20.00 oraz sobota, w godzinach: 9:00 – 14:00

Sąd Okręgowy w Przemyślu Zastępca Kuratora Okręgowego oraz asystenci sędziów w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać telefonicznie bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 20.02.-24.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00

Sąd Rejonowy w Przemyślu asystenci sędziów w ramach pełnionych dyżurów będą osobiście udzielać bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 20.02. -24.02.2023 r. w godz. 9:00-11:00

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu
W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Przemyślu  będą pełnili dyżury w okresie od 20.02.-24.02.2023 r. w godzinach od 9:00 – 15:00 w siedzibie prokuratury przy ul. Walerego Waygarta 8.

Komenda Powiatowa Policji w Przemyślu

W Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku  w dniach od  20.02. – 26.02.2023 r. przy ul.Boh. Getta 1, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach oraz dostępnych rozwiązaniach prawnych.

Jarosław

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, ul. 3 Maja 12, tel. 607 244 740,  
godziny otwarcia: Poniedziałek: 9:00-14:00 , Środa: 14.00-19.00

Sąd Rejonowy w Jarosławiu asystenci sędziów i kuratorzy sądowi w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać telefonicznie, jak również mailowo, bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 20.02. – 24.02.2023 r. w godz. 9:00-15:30

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu, będą pełnili dyżury w okresie od 20.02.2023 -24.02.2023 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ul. Jana Pawła II 11.

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
W Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu w dniach od 20.02. – 26.02.2023 r. przy ul. Poniatowskiego 50, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach oraz dostępnych rozwiązaniach prawnych.

Przeworsk

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Plac Mickiewicza 3, tel. 607 244 740,   godziny otwarcia: Wtorek: 14:00-19:00 , Czwartek: 14:00-19:00

Sąd Rejonowym w Przeworsku
asystenci sędziów i kuratorzy sądowi w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać telefonicznie oraz osobiście bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w  dniach od 20.02.- 24.02.2023 r. w godzinach od 9.00-14:00  ul. Stepkiewicza 2
w godz. 9:00-14:00


Prokuratura Rejonowa w Przeworsku

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Przeworsku, będą pełnili dyżury w okresie od 20.02.2023 -26.02.2023 r. w godzinach od 9:00 – 15:00 w siedzibie  Prokuratury Rejonowej przy ul. Studziańska 1a pokój 4 i 6.

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

W Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku  w dniach od  20.02. – 26.02.2023 r. przy ul. Pawła Stepkiewicza 1, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach oraz dostępnych rozwiązaniach prawnych.


Lubaczów

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Rynek 25/27, tel. 607 254 067, godziny otwarcia: Wtorek: 14:00-19:00 , Czwartek: 14:00-19:00

Sąd Rejonowy w Lubaczowie asystenci sędziów w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać telefonicznie bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 20.02. – 24.02.2023 r. w godzinach 9:00-12:00

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie, będą pełnili dyżury w okresie od 20.02.-26.02.2023 r. w godzinach od 9:00 – 15:00 w siedzibie prokuratury przy ul. Mickiewicza 45
w Lubaczowie.

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

W Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie  w dniach od  20.02. – 26.02.2023 r. przy ul. Słowackiego 14, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach oraz dostępnych rozwiązaniach prawnych.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy.