Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.

Kto i jak angażuje się w akcję?

W akcję, jak co roku, włączają się pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje te we własnym zakresie zorganizowały punkty informacyjne oraz zamieściły na swoich stronach internetowych informacje o terminach ich działania. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000 osób.

Jak uzyskać pomoc?

Bezpłatne porady i pomoc można uzyskać telefonicznie lub osobiście, w zależności od możliwości instytucji. TPOPP jest organizowany bezkosztowo, wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracują pro bono i nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. Materiały graficzne promujące wydarzenie (plakaty i ulotki), które trafiły do ponad 400 miejsc w całej Polsce, przygotowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

Źródło:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem4

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przemyślu, ul. Ks. Piotr Skargi 7/1, 
37-700 Przemyśl, tel. 607 244 747,

W dniach:  Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, w  godzinach: 8.00-15.00,
Poniedziałek w  godzinach: 13:00 – 20.00 oraz sobota, w godzinach: 9:00 – 14:00

Sąd Okręgowy w Przemyślu
Zastępca Kuratora Okręgowego oraz asystenci sędziów w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać telefonicznie bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 20.02.-24.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00

Sąd Rejonowy w Przemyślu
Asystenci sędziów w ramach pełnionych dyżurów będą osobiście udzielać bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 20.02. -24.02.2023 r. w godz. 9:00-11:00

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu
W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Przemyślu  będą pełnili dyżury w okresie od 20.02.-24.02.2023 r. w godzinach od 9:00 – 15:00 w siedzibie prokuratury przy ul. Walerego Waygarta 8.

Komenda Powiatowa Policji w Przemyślu

W Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku  w dniach od  20.02. – 26.02.2023 r. przy ul. Boh. Getta 1, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach oraz dostępnych rozwiązaniach prawnych.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jarosławiu, ul. 3 Maja 12, tel. 607 244 740,  
godziny otwarcia: Poniedziałek: 9:00-14:00 , Środa: 14.00-19.00

Sąd Rejonowy w Jarosławiu asystenci sędziów i kuratorzy sądowi w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać telefonicznie, jak również mailowo, bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 20.02. – 24.02.2023 r. w godz. 9:00-15:30

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu, będą pełnili dyżury w okresie od 20.02.2023 -24.02.2023 r. w  siedzibie  Prokuratury Rejonowej przy ul. Jana Pawła II 11.

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
W Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu  w dniach od  20.02. – 26.02.2023 r. przy ul. Poniatowskiego 50, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach oraz dostępnych rozwiązaniach prawnych.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku, Plac Mickiewicza 3, tel. 607 244 740,   godziny otwarcia: Wtorek: 14:00-19:00 , Czwartek: 14:00-19:00

Sąd Rejonowym w Przeworsku asystenci sędziów i kuratorzy sądowi w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać telefonicznie oraz osobiście bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w  dniach od 20.02.- 24.02.2023 r. w godzinach od 9.00-14:00  ul. Stepkiewicza 2
w godz. 9:00-14:00


Prokuratura Rejonowa w Przeworsku

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Przeworsku, będą pełnili dyżury w okresie od 20.02.2023 -26.02.2023 r. w godzinach od 9:00 – 15:00 w siedzibie  Prokuratury Rejonowej przy ul. Studziańska 1a pokój 4 i 6.

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

W Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku  w dniach od  20.02. – 26.02.2023 r. przy ul. Pawła Stepkiewicza 1, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach oraz dostępnych rozwiązaniach prawnych.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lubaczowie, Rynek 25/27, tel. 607 254 067, godziny otwarcia: Wtorek: 14:00-19:00 , Czwartek: 14:00-19:00

Sąd Rejonowy w Lubaczowie asystenci sędziów w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać telefonicznie bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 20.02. – 24.02.2023 r. w godzinach 9:00-12:00

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie, będą pełnili dyżury w okresie od 20.02.-26.02.2023 r. w godzinach od 9:00 – 15:00 w siedzibie prokuratury przy ul. Mickiewicza 45 w Lubaczowie.

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

W Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie  w dniach od  20.02. – 26.02.2023 r. przy ul. Słowackiego 14, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach oraz dostępnych rozwiązaniach prawnych.